//Aansprakelijkheidsverzekering hoog op wensenlijst zzp’ers

Aansprakelijkheidsverzekering hoog op wensenlijst zzp’ers

Als je goed verzekerd bent, kun je tegenvallers beter opvangen en voel je je vrijer om te ondernemen. Toch is bijna 60% van de zzp’ers niet of nauwelijks verzekerd voor zzp-risico’s zoals arbeidsongeschiktheid of juridische conflicten. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 zzp’ers.
Het onderzoek wijst uit dat een ruime meerderheid (51%) van de zzp’ers zich niet verzekert, omdat zij denken dat de kosten (te) hoog zijn. Op de vraag welk bedrag ze bereid zijn te betalen voor zzp-verzekeringen, geeft bijna de helft (47%) aan tussen de € 100 en € 200 per maand te willen uitgeven. Slechts 8% wil meer dan € 300 per maand betalen. Van de zzp’ers acht 48% de kans klein, maar wel aanwezig om door gezondheidsredenen uit te vallen. 31% denkt zo over de kans op juridische conflicten en 27% over de kans dat ze schade maken bij een opdrachtgever.

Top 5 gewenste zzp-verzekeringen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is aan de groep zzp’ers gevraagd of ze zich wel of niet voor het risico wilden verzekeren. De top 5 gewenste zzp-verzekeringen zijn:
1. Aansprakelijkheid: 61% wil zich hier deels of geheel voor verzekeren.
2. Inventaris: 50% wil zich hier deels of geheel voor verzekeren
3. Overlijden: 49% wil zich verzekeren voor een bedrag van € 150.000.
4. Rechtsbijstand: 38% wil zich hier deels of geheel voor verzekeren
5. Arbeidsongeschiktheid: 33% heeft behoefte aan een AOV.

Zzp-verzekeringen: betaalbaarder dan u denkt

Bent u zzp’er en herkent u zich in de uitkomsten van het onderzoek? Bij ons kunt u terecht voor een breed pakket aan zzp-verzekeringen met een goede dekking en scherpe premie. En daar krijgt u veel voor terug: de vrijheid om door te gaan met uw werk als er eens iets misgaat. Meer weten? Bel ons. Of vul onderstaand reactieformulier in.


Bron: Reaal.

2016-05-23T11:44:40+00:00