///Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering 2017-02-08T10:47:20+00:00

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw kinderen verzinnen de spannendste plannen en ze spelen heerlijk op straat. Over risico’s of mogelijke gevaren denken ze nog niet na. Er gaat plotseling een bal door de ruit van de buren en een kras op een auto is ook zo gemaakt. U bent aansprakelijk. Natuurlijk ook als u zelf schade toebrengt aan de bezittingen van iemand anders. Gelukkig kunt u zich hiertegen goed verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. Een onmisbare polis.

Gezinsdekking

Op de gezinsdekking bent u zelf verzekerd, uw echtgeno(o)t(e) en uw minderjarige kinderen. Daarnaast zijn verzekerd:

 • uw meerderjarige, inwonende kinderen en in verband met studie uitwonende kinderen
 • de persoon/personen met wie u in gezinsverband samenwoont
 • uw inwonende ouders, schoonouders, grootouders en andere familieleden
 • huispersoneel
 • logés

En de alleenstaande?

Bent u als alleenstaande verzekerd, dan zijn ook:

 • uw loges en
 • uw huispersoneel verzekerd.

De dekking

Voor al die personen, in hun hoedanigheid van particulier, dekt de verzekering de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken.
Verder dekt de verzekering onder meer de aansprakelijkheid verband houdend met:

 • het verrichten van vakantiewerk of werk in vrije tijd of tijdens studie door de kinderen;
 • het houden of gebruiken van dieren in de particuliere sfeer;
 • joyriding, mits de joyrider nog geen 18 jaar is (de schade aan het voertuig zelf is gedekt tot € 7.500);
 • het zich als passagier bevinden in een motorrijtuig of (lucht)vaartuig;
 • het gebruik van roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten (max. 16 m zeiloppervlak);
 • eigendom van het bewoonde huis;
 • brandschade van een in het buitenland gelegen vakantieverblijf.

 
In een aantal gevallen is ook de aansprakelijkheid voor schade aan bepaalde zaken die een verzekerde van anderen onder zich heeft verzekerd (bijvoorbeeld geleend). Het verzekerde bedrag is maximaal € 12.500 per gebeurtenis, zonder eigen risico.

Premie online berekenen