///Inboedel-en woonhuisverzekering
Inboedel-en woonhuisverzekering 2017-02-08T10:47:20+00:00

Inboedel- en woonhuisverzekering

Alle pluspunten van onze Woonhuisverzekering Optimaal

 • De polisvoorwaarden gaan uit van het principe ‘alles is verzekerd, tenzij iets uitdrukkelijk van de dekking is uitgesloten’ en kent een ruimere dekking dan de Extra Uitgebreide Opstalverzekering.
 • U kunt, tegen een premietoeslag, kiezen voor een aanvullende dekking waardoor bij schade de uitkering met 10% van het schadebedrag wordt verhoogd.
 • Behalve voor stormschade kent de verzekering géén eigen risico, óók niet bij glasschade!
 • U heeft de mogelijkheid tot afkoop van het eigen risico voor stormschade.
 • Na schade worden ook bereddingskosten, expertisekosten, opruimingskosten, de herstelkosten van de tuin en de extra kosten voor huisvesting en voeding vergoed.
 • Bij gebruik van de Herbouwwaardemeter geldt gedurende 5 jaar de ‘Garantie tegen Onderverzekering’, waardoor u beschermd bent tegen onderverzekering.
 • U kunt voor ruitschades gebruik maken van een glasherstelservice.

Alle pluspunten van onze Extra Uitgebreide Opstalverzekering

 • De polis biedt dekking voor de meest voorkomende schadegebeurtenissen zoals:
 • Brand, blikseminslag, inductie en ontploffing
 • Schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien
 • Storm
 • Vandalisme
 • Water, neerslag, rook en roet
 • Luchtvaartuigen
 • En voor andere schadegebeurtenissen zoals o.a. schade door olie, aanrijding e.d.
 • U kunt, tegen een premietoeslag, kiezen voor een aanvullende dekking waardoor bij schade de uitkering met 10% van het schadebedrag wordt verhoogd.
 • Behalve voor stormschade wordt u géén eigen risico in rekening gebracht.
 • U heeft de mogelijkheid tot afkoop van het eigen risico voor stormschade.
 • U kunt kiezen voor een aanvullende glasverzekering.
 • Als u heeft gekozen voor de aanvullende glasverzekering kunt u gebruik maken van een glasherstelservice.
 • Bij schade vergoedt de verzekering ook de herstelkosten van de tuin en de extra kosten voor huisvesting.
 • Bij gebruik van de Herbouwwaardemeter geldt gedurende 5 jaar de ‘Garantie tegen Onderverzekering’, waardoor u beschermd bent tegen onderverzekering.

Alle pluspunten van onze Inboedelverzekering Optimaal

 • De polisvoorwaarden gaan uit van het principe ‘alles is verzekerd, tenzij iets uitdrukkelijk van de dekking is uitgesloten’ en kent een ruimere dekking dan de Extra Uitgebreide Inboedelverzekering.
 • Wanneer u een vrijwillig overall eigen risico kiest, dan levert u dat extra premiekorting op.
 • U verdient premiekorting bij beveiligingsmaatregelen conform het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ of wanneer een alarminstallatie is aangebracht die voldoet aan de eisen van de Stichting Kwaliteitsborging Preventie.
 • Bij gebruik van de Inboedelmeter geldt gedurende 5 jaar de ‘Garantie tegen Onderverzekering’, waardoor u beschermd bent tegen onderverzekering.
 • Uw verzekering biedt ook dekking voor o.a. huurdersbelang; inboedel van derden; diefstal uit auto’s tot maximaal € 500,-; geld en geldswaardig papier tot maximaal € 1.250,- en de kosten van het vervangen van sleutels na diefstal tot maximaal € 250,-.
 • U kunt kiezen voor een aanvullende glasverzekering.
 • Als u heeft gekozen voor de aanvullende glasverzekering kunt u gebruik maken van een glasherstelservice.
 • Na een schade worden ook de bereddingskosten, expertisekosten, opruimingskosten, herstellingskosten van de tuin en de extra kosten voor huisvesting en voeding vergoed.

Alle pluspunten van onze Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

 • De polis biedt dekking voor de meest voorkomende schadegebeurtenissen zoals:
 • Brand, blikseminslag, inductie en ontploffing
 • Schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien
 • Storm
 • Diefstal, afpersing, beroving en vandalisme
 • Water, neerslag, rook en roet
 • Luchtvaartuigen
 • En andere schadegebeurtenissen zoals o.a. schade door olie, uitvallen van een koel- of vriesinstallatie door stroomuitval e.d.
 • Wanneer u een vrijwillig overall eigen risico kiest, dan levert u dat extra premiekorting op.
 • U verdient premiekorting verleend bij beveiligingsmaatregelen conform het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ of wanneer een alarminstallatie is aangebracht die voldoet aan de eisen van de Stichting Kwaliteitsborging Preventie.
 • U kunt kiezen voor een aanvullende glasverzekering.
 • Als u heeft gekozen voor de aanvullende glasverzekering kunt u gebruik maken van een glasherstelservice.
 • Uw verzekering biedt ook dekking voor o.a. huurdersbelang; diefstal uit auto’s tot maximaal € 250,-; geld en geldswaardig papier tot maximaal € 1.000,- en de kosten van het vervangen van sleutels na diefstal tot maximaal € 250,-.
 • Bij gebruik van de Inboedelmeter geldt gedurende 5 jaar de ‘Garantie tegen Onderverzekering’, waardoor u beschermd bent tegen onderverzekering.